VI Międzyszkolny Konkurs Piosenki Poetyckiej “O poezję trzeba dbać”

Luty 1, 2018 dodał , w kategorii Ogólne.

REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI POETYCKIEJ

„ O poezję trzeba dbać”

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Poznań,

Ul. Harcerska 3, 61-011 Poznań, Tel. (61) 878 06 41.

 

Cele konkursu:

 • propagowanie piosenki poetyckiej jako utworu o wysokich walorach artystycznych,
 • inspirowanie młodzieży do wyrażania siebie poprzez muzykę i poezję,
 • promocja utalentowanych muzycznie i wokalnie solistów oraz zespołów,
 • konfrontacja dokonań twórczych młodzieży miasta Poznania i okolic
 • rozbudzanie wrażliwości artystycznej młodzieży.

 

III. Miejsce : Szkoła Podstawowa nr 45, ul. Harcerska 3, Poznań

    Termin: 17 marca 2018r. (sobota)

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs jest  przeznaczony dla uczniów klas 5, 6 i 7 szkół podstawowych oraz gimnazjalistów miasta Poznania i okolic.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być wokaliści – soliści
 3. Każdy wykonawca przygotowuje 1 utwór z tekstem w języku polskim zaliczany do kategorii piosenki poetyckiej.
 4. Wykonawcy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych:
 • Uczniowie klas 5, 6, 7 szkół podstawowych
 • Uczniowie klas 2-3 gimnazjów
 1. Uczestnicy mogą śpiewać z własnym akompaniamentem lub z towarzyszeniem zespołu muzycznego. Możliwe jest wykorzystanie nagranego wcześniej podkładu (półplayback), który uczestnik zobowiązany jest dostarczyć na płycie CD lub innym nośniku (pendrive, odtwarzacz mp3). Wymienione powyżej kategorie wiekowe dotyczą osób śpiewających. W skład zespołu akompaniującego mogą wchodzić osoby starsze.
 2. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie oraz możliwość skorzystania z pianina.
 3. Prezentacja jednego uczestnika nie powinna trwać dłużej niż 6 minut.
 4. Informacja o planowanym czasie występów uczniów z obu kategorii wiekowych zostanie opublikowana w terminie późniejszym (po otrzymaniu zgłoszeń uczestników) na stronie internetowej gimnazjum20.pl.
 5. Uczeń, który nie zgłosi się do występu w wyznaczonym dla niego czasie, będzie mógł wystąpić w konkursie tylko za zgodą jury.
 6. Zgłoszenia należy wysyłać w terminie do 20 lutego 2018r.:
  1. tylko na aktualnych kartach zgłoszeń– pocztą na adres Szkoła Podstawowa nr 45 im. ORP Poznań, ul. Harcerska 3, 61-011 Poznań lub
  2. drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły: szp45@poczta.onet.pl.

karta zgłoszeniowa – VI edycja

Regulamin konkursu piosenki poetyckiej VI

Podczas konkursu ocenie podlegają:

 1. Interpretacja wokalna utworu.
 2. Aranżacja utworu.
 3. Dobór repertuaru.
 4. Ogólny wyraz artystyczny.

 

Nagrody.

Zdobywcy pierwszych 3 miejsc (wokaliści) otrzymają nagrody rzeczowe, pozostali wykonawcy (oraz członkowie zespołów akompaniujących) – dyplomy uczestnictwa.

Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych.

Decyzje jury są nie podważalne.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.