Projekt Moving Opera 2.0 – Opera na Głównej

Grudzień 22, 2017 dodał , w kategorii Ogólne.

Stowarzyszenie Kulturalne Pegaz przy wsparciu poznańskiej opery prowadziło warsztaty dla uczniów oddziałów gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej nr 45, działającej w dzielnicy Główna. Zwieńczeniem warsztatów był pokaz choreografii sztuk walki przygotowany przez reżysera Rana Arthura Brauna wraz z uczniami gimnazjum.

Projekt składał się z kilku elementów.

Pierwszym była wizyta w operze. Uczniowie mieli możliwość zwiedzić zarówno scenę jak i kulisy. Odwiedzili charakteryzatornię, rekwizytornię, garderobę oraz wiele innych miejsc, gdzie tworzy się sztukę. Uczestnicy projektu mieli okazję obejrzeć próbę baletową oraz przygotowania nowej sztuki.

Wejście za kulisy i przyjrzenie się pracy teatru “od kuchni” wywołało duże wrażenie. Uczniowie mieli możliwość uświadomić sobie, że w teatrze nie pracują wyłącznie aktorzy, ale że za przygotowaniem przedstawienia stoi wielu ludzi, których praca jest widoczna na scenie, lecz oni sami pozostają w cieniu.

Kolejnym elementem były warsztaty z dyrygentem Grzegorzem Wierusem. Były one wyjątkowe, ponieważ każda klasa wzięła w nich udział, a nie tylko uczestnicy projektu.

Najważniejszym elementem przedsięwzięcia były warsztaty teatralne poprowadzone przez reżysera Rana Arthura Brauna. Odbywały się codziennie one od 4 do 8 grudnia o godzinie 15 i trwały dziewięćdziesiąt minut. Uczniowie uczyli się układów wykorzystywanych w choreografiach walk na miecze. Współpracy z drugim aktorem, świadomości ruchu. Ważnym elementem było także ukazanie pewnych sztuczek teatralnych, dzięki którym widz oglądający spektakl, ma wrażenie, że wszystko, co się dzieje na scenie, jest prawdą.

Finałem projektu była otwarta próba, która odbyła się w sobotę 9 grudnia o godzinie 19.

Gośćmi byli uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz wszyscy, którzy żyją operą.

Podczas próby uczestnicy zaprezentowali wszystko, czego się przez ostatni tydzień nauczyli. Ran Arthur Braun pokierował próbą i młodymi aktorami, dzięki czemu całość przebiegła płynnie i profesjonalnie.

Przed występem uczniowie mieli sesję fotograficzną, którą poprzedziła wizyta w charakteryzatorni. Mogli także zmienić swój wizerunek poprzez założenie wybranego przez siebie stroju.

Autorem zdjęć z próby jest p. Piotr Zarówny, natomiast zdjęcia z pokazu robiły dwie panie Renata Janocka oraz Dorota Bartkowiak. 

JB